Biznes i Ekonomia

Wolny zawód? Spółka partnerska jest dla ciebie

Czerwiec 28, 2016 at 8:45 am By

write-593333

Adwokat, doradca podatkowy, księgowy, architekt, lekarz weterynarii czy dentysta – to tylko kilka z wolnych zawodów, do wykonywania których można powołać spółkę partnerską. Tę wygodną i elastyczną forma świadczenia usług można zawiązać w celu wykonywania nawet więcej niż jednego wolnego zawodu. Jakie są jej charakterystyczne cechy, zalety , a oprócz tego wady?

Spółka partnerska to spółka osobowa, którą tworzą wspólnicy (partnerzy), w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo po własną firmą. Mogą ją założyć jedynie mężczyźni i kobiety fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Nazwa spółki musi zawierać co najmniej jedno nazwisko wspólnika i dopisek „i partner”/”i partnerzy”. Spółka partnerska nie ma osobowości prawnej. Jej współwłaściciele osobiście i solidarnie odpowiadają zypełnym swoim majątkiem za zobowiązania firmy, ale (uwaga) niezwiązane z wykonywaniem wolnego zawodu. Będą to zatem przede wszystkim pożyczki i kredyty zaciągane poprzez spółkę. Dzięki temu odpowiedzialność prawna i materialna całej firmy wobec swoich zobowiązań wspólników zostaje rozgraniczona. Podobnie ograniczona jest odpowiedzialność za zobowiązania powstałe w wykonywaniu działalności przez osoby trzecie partnerów (tzw. entrepreneur-593358_1920 (1)niedociągnięcia w sztuce).

Do innych zalet korporacji partnerskiej trzeba brak założeń co do minimalnego kapitału zakładowego, możliwość wniesienia do firmy wkładu rzeczowego (i innych świadczeń) czy jednoznaczne wskazanie profilu spółki w nazwie. Rozpoczynających działalność ze stuprocentową pewnością ucieszą nieskomplikowane procedury podczas zakładania korporacji i relatywnie nieduże koszty rejestracji. Przy niskich przychodach możliwe jest stosowanie uproszczonej księgowości (księgi zysków i rozchodów). Spółka nie jest również podwójnie opodatkowana (dochód gotówki firmy i osobno dywidendy dla partnerów). Może ją reprezentować prawie każdy ze wspólników.

Dochody z wyboru tej formy prowadzenia działalności są widoczne gołym okiem, jednak – niestety – nie jest to rozwiązanie dla każdego. Mogą z niej korzystać przedstawiciele wcześniej wymienionych zawodów, a także aptekarze, architekci, inżynierzy budownictwa, biegli rewidenci, maklerzy papierów wartościowych, notariusze czy tłumacze przysięgli. Bezsporne ograniczenia dotyczą również składu osobowego spółki. Status partnera ma możliwość posiadać jedynie osoba fizyczna, która uprawniona jest do wykonywania wolnego zawodu. Partnerem nie może być więc przykładowo. spółka handlowa, w której uczestniczą osoby uprawnione do wykonywania wolnego zawodu, niemniej jednak wprost te w tym momencie mężczyźni i kobiety. Spółka musi zarejestrować się w KRS, zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych od umowy spółki, dokonać opłaty od wpisu do rejestru przedsiębiorstw i jego zgłoszenia. Ograniczeniem jest także fakt, że partnerzy nie mogą korzystać z ryczałtu od profitów ewidencjonowanych.

Umowę spółki zawiera się na piśmie, dokładnie tak samo jej rozwiązanie musi być potwierdzone pisemnie. Do zgłoszenia należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia każdego z partnerów. Spółka powstaje w momencie wpisania jej do rejestru przedsiębiorców.

Comments are closed.